Carlo von St. Barbara

24.06.1987

HD: A - KlubSieger - VDH Ch. - AD - SchH1

Jerom v.d. Hazenberg Omar Nick van't Klostereind Stafke du Chemin Fleuri Olliver von Boxerkamp
Norma du Chemin Fleuri
Elite v. Bessels-Home Okko von Dommeldal
Gwen v. Bessels-Home
Irisca v.d. Hazenberg Fred v.d. Hazenberg Donar After Tacha
Derby v.d. Hazenberg
Gipsy vīt Hertogeneiland Amor v. Flowers Garden
Dusty v`t Hertogeneiland
Rela von St. Barbara Bruno v. Morsbach Carlino von Nassau Oranien Carlo vom Henningshof
Iska v. Heideloh
Assi v. Wustenhof Barry v. Hasper Gold
Edda v. Altenwald
Onca von St. Barbara Lobo vom Boxerkamp Gayus v. Schatzkästlein
Hetty von Boxerkamp
Vesta von Nassau-Oranien Boris von Dreifürstenstein
Janka v. Nassau Oranien